Vårt bibliotek

Nedanstående böcker finns i vårt föreningsbibliotek:

NrTitel
Författare / Utgivare (Årtal)
1Trelleborg
Sture Kristofersson (1977)
2Trelleborgs Arbetarekommun 70 år
Hans Janstad (1971)
3I våra kvarter – Trelleborg på 50-talet
Ingrid Wall red (1996)
4
Trelleborg 1867 – 1967
Utgiven av Trelleborgs stad (1967)
5Trelleborgs medeltid
Harald Lindahl (1956)
6Trelleborgs Stads minnesskrift 1942
Harald Lindahl (1942)
7Trelleborgs kyrka Sankt Nicolai
Ernst Frostin (1983)
8Möllorna i Trelleborg och Skytts härad
Inventering av Otto Andersson (1990)
9Idrotten i Trelleborg genom tiderna
Anton Årestad (1976)
10Trelleborg som det var – som det är
Trelleborgs Allehanda (1966)
11Trelleborg som det var – som det är
Trelleborgs Allehanda (1966)
12Det nya Trelleborg
Trelleborgs Allehanda (1967)
13Det nya Trelleborg
Trelleborgs Allehanda (1967)
14Det nya Trelleborg
Trelleborgs Allehanda (1967)
15Det nya Trelleborg
Trelleborgs Allehanda (1967)
16Det hände 1972 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1973)
17Det hände 1973 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1974)
18Det hände 1976 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1977)
19Det hände 1977 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1978)
20Det hände 1978 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1979)
21Det hände 1979 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1980
22Det hände 1980 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1981)
23Det hände 1981 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1982)
24Det hände 1981 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1982)
25Det hände 1982 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1983)
26Det hände 1983 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1984)
27Det hände 1984 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1985)
28Det hände 1985 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1986)
29Det hände 1986 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1987)
30Det hände 1987 i Trelleborg och på Söderslätt
Trelleborgs Allehanda (1988)
31Trelleborg – en bildkavalkad från stad och bygd
Gamla Trelleborg (2000)
32Gamla Trelleborg Årsbok 1978
Föreningen Gamla Trelleborg
33Gamla Trelleborg Årsbok 1983
Föreningen Gamla Trelleborg
34Gamla Trelleborg Årsbok 1994
Föreningen Gamla Trelleborg
35Gamla Trelleborg Årsbok 1999
Föreningen Gamla Trelleborg
36Från Österbro till Kattebäck
Trelleborgs Allehanda (1951)
37Från Österbro till Kattebäck
Trelleborgs Allehanda (1951)
38Köpmansgården vid Västerbro
Harald Lindahl (1952)
39Det var en gång – Väster Jär
I Kindahl (1986)
40Oxie härad i helg och vardag
Trelleborgs Allehanda (1962)
41Oxie härad i helg och vardag
Trelleborgs Allehanda (1962)
42Skytts härad i helg och vardag
Trelleborgs Allehanda (1961)
43Skytts härad i helg och vardag
Trelleborgs Allehanda (1961)
44Skytts härad i helg och vardag
Trelleborgs Allehanda (1961)
45Skytts härad
Nils Henr. Lovén, red Harald Lindahl (1960)
46Sagor och sägner i Skytts härad
Olof Christoffersson (1997)
47Olof Christoffersons Skytts härad
Ingo Frölich (1948)
48Vemmenhögs härad i helg och vardag
Trelleborgs Allehanda (1960)
49Vemmenhögs härad i helg och vardag
Trelleborgs Allehanda (1960)
50Vemmenhögs härad i helg och vardag
Trelleborgs Allehanda (1960)
51Vemmenhögs härad
Egon Prahl (1965)
52Vemmenhögs härad
Egon Prahl (1965)
53Vemmenhög
54Möllorna i Vemmenhögs härad genom tiderna
Egon Prahl (1994)
55Våra fyra byar: Bösarp, Lilla Markie, S Virestad, V Virestad
Bösarps bygdeförening (1997)
56Gärds Härad Hembygdsförenings årsbok 1935
57Österlen i mina tankar
Carl Fredrik Ohlsson (1988)
58Skånes goda sidor
Tidningen Arbetet (1976)
59Skånsk litteratur för släktforskare
Cronberg, Gottfries & Haskå (2000)
60Sydkraft – samhälle
Oscar Bjurling (1982)
61Nyhamnsverket
Olof G. Hammar (1987)
6240 kraftår: Öresundsverket 1953 – 1993
Inge Jutemar (1995)
63Skånska Luftvärnsregementet
64Gård och bygd genom 100 år
Anders Bönner (1979)
65Skånes hembygdsförbunds Årsbok 1955
66Skånes hembygdsförbunds Årsbok 1967
67Skånes hembygdsförbunds Årsbok 1972
68Skånes hembygdsförbunds Årsbok 1974
69Skånes hembygdsförbunds Årsbok 1979
70Skånes hembygdsförbunds Årsbok 1982
71Skåneboken
Hans Janstad (1977)
72Rätt och snett på Söderslätt
Berit och Hans Fridh (1980)
73I den klåges fotaspår
M.L. Sederholm & Stefan Bartha (1995)
74Strövtåg i kulturbygd
Sydkraft (1981)
75Ett Skåne i förändring
Nils Lewan & Paul Sjögren (1994)
76Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1954
77Limhamniana 1968
Limhamns Museiförening
78Lunds stifts julbok 1969
79Dalern : Den otroliga historien om Ålands första mynt
Hans Å. Pettersson (1991)
80Känn ditt land
81Släktforskning för alla
Börje Furtenbach (1971)
82En resa i bygdeutveckling
Nilla Johansson (1994)
83Svenska Indelningsverket Bd 1
C. Grill (1988)
84Svenska Indelningsverket Bd 2
C. Grill (1988)
85Sveriges Adelskalender 1902
Gabriel Anrep
86Minnen från Glemminge
Greta Bager (1986)
87Ur V. Nöbbelövs skolas historia
Nils Jönsson (1943)
88Landskapsbildens förändringar
Anna Kristoffersson (1924)
89Jöns Svenssons anor
Utarbetad av Bo Lindkvist
90Torp och torpare under 200 år i Vittsjö socken
Ernst Paulsson (1943)
91Släktforskarnas årsbok 2001
Sveriges Släktforskarförbund
92Aktuellt 1982
KGB Förlag AB Malmö
93Drömmen om Amerika
Nils Brönmark (2000)
94Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat
Viktor Åkerman (1964)
95Ängelholm: en hembygdsbok 2001
Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening
96Gamla Trelleborg Årsbok 2003
Föreningen Gamla Trelleborg
97Trelleborg i bild då och nu
Föreningen Gamla Trelleborg (2003)
98Min barndoms stad : Minnen och intryck från1870- och 1880-talets Trelleborg
FR. Carlsson & I. Kindahl
99Släktforskarnas årsbok 1998
Sveriges Släktforskarförbund
100Klörups by i Skytts Härad
Klörups Bygdeförening (2000)
101Naggen: Sveriges olydigaste skämttidning
Erik Lindorm (1958)
102Jakten på min släkt : 20 unga forskare berättar
Sveriges Släktforskarförbund (2002)
103Etikett och god ton
Husmodern (1932)
104En liden bid frå Syngerslett och andra rimmerier på Skytts-mål
Nils Winqvist (Jins Nelsen) (1979)
105Lojnhistorjer på vers å prosa : Folkmål från Fågeltofta, Albo Härad
Ola Carlberg (1960)
106Musikanter och Mikaelikniktar: Skånska toner och typer
Anders Ohlsson (1946)
107Rejält å Gammeldas
Olof Rasmusson (1962)
108Sagor och äventyr upptecknade i Skåne
Eva Wigström (1954)
109Röster i Skåne
Daniel Hjort (1996)
110Det går väl på nåt vis
Martina (pseud för Irma Andersson) (1977)
111Släktforskarnas årsbok 2002
Sveriges Släktforskarförbund
112Släktforskarnas årsbok 2003
Sveriges Släktforskarförbund
113Över Öresund: en handledning för släktforskare
Landsarkivet i Lund (1993)
11499 kyrkor : från Skåne i söder till Lappland i norr
Beatrice och Gösta Glase (1996)
115Trensaflossa och släbosnus : Årsbok 2003
Oxie härads hembygdsförening
116Lantadel : adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut
Peter Ullgren (2004)
117Släktforskarnas årsbok 2004
Sveriges Släktforskarförbund
118Gamla Trelleborg Årsbok 2004
Föreningen Gamla Trelleborg
119Gunilla Täckare
Elva Olsson-Levin (1992)
120Gunilla Täckare och rättvisan
Elva Olsson-Levin (1993)
121Bröllopsboken : uppslagsbok för nyförlovade
Interpress i Malmö AB (1971)
122Piraten, Anne Horten och Korsakow
Red. Helmer Lång (1987)
123Så var det då.
Elsa Nilsson
124Något om musik och måleri i Vemmenhögsbygden
Elsa Nilsson (1986)
125En stenig vandring i Vemmenhögs-bygden
Elsa Nilsson (1983)
126När vi sutto i vår bänk
Elsa Nilsson (1982)
127Nygammalt från Skivarp, V. Nöbbelöv och Solberga med Torsjö
Elsa Nilsson (1979)
128Saga och sanning om Dybeck och Östra Vemmenhög
Elsa Nilsson (1975)
129Programmet för Svaneholmstinget 1939
130Gästgivaren i Everlöv
Per Carlenfeldt (1985)
131Gamla Trelleborg Årsbok 2005
Föreningen Gamla Trelleborg
132100 år på Östersjön :
postångare och tågfärjor på leden Trelleborg-Sassnitz 1897-1997
Lars-Olof Georgsson (1997)
133Ur Mörrumsbygdens förflutna
Axel Ingemansson (1986)
134Boken om : en autentisk skildring från 1800-talets Skåne
Ingrid Möller (1981)
135Ängelholm: en hembygdsbok 1988
Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening
136Nordisk Kriminalkrönika 1990
137Hur Sverige ordnade folkförsörjningen under andra världskriget : Männen och kvinnorna bakom verket
Arne Björnberg (1946)
138Händelser man minns 1981
139Händelser man minns 1982
140Händelser man minns 1983
141Händelser man minns 1984
142Händelser man minns 1985
143Händelser man minns 1986
144Flygplan 37 Viggen
Sven Stridsberg (1987)
145Livet i Lergökastan : en studie i småstadsliv : berättelser av gamla Ängelholmare
Upptecknade och utgivna av Anna Birgitta Rooth (1966)
146Pennorna 1956
Bygdebok
147I Baltutlämningens skugga
Föreningen Gamla Christianstad (2004)
148Gärds Härads krönika 1954
Gärds Härads Hembygdsförening
149Gamla Trelleborg Årsbok 1997
Föreningen Gamla Trelleborg
150Gamla Trelleborg Årsbok 1998
Föreningen Gamla Trelleborg
151Böste : det var en gång
Rune Skarvik (2005)
152Fädernas kyrka i Södra Åby
Stig Sivenius (1967)
153Nicolovius och Söderslätt : kring de gamla prästgårdarna i Skåne
Anders Österling (1925)
154Folklivet i Skytts Härad i Skåne vid början av 1800-talet
Nicolovius (pseud. för Nils Lovén) (1996)
155Kockska stiftelserna i samhällsnyttans och skönhetens tjänst
Sune Wetterlundh (1983)
156Land och Stad : svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid
Mats Hellspong & Orvar Löfgren (1994)
157Tider och händelser att minnas i Färingtofta socken
Anders Lillienberg (1980)
158Trelleborg : bilder från Söderslätt
Madeleine Brechenbauer Brandin (1987)
159Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1970
Trelleborgs Allehanda (1971)
160Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1976
Trelleborgs Allehanda (1977)
161Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1980
Trelleborgs Allehanda (1981)
162Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1982
Trelleborgs Allehanda (1983)
163Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1984
Trelleborgs Allehanda (1985)
164Fem karlar och några till
Rolf Strandberg (1961)
165Thords tankar
Landsarkivet i Härnösand (2004)
166Släktforskarnas årsbok 2005
Sveriges Släktforskarförbund
167Hanna Asmund-släkten från Stångby 400 år
Nils Ottosson (1977)
168Björn 1884-1970
Fred Eriksson (2019)
169Östra Svenstorpbygden under tre sekler
Krister L:son Lagersvärd (2005)
170Bygdefotografen Martin Svensson i Börringe
Lennart Börnfors (2005)
171Ordbok för släktforskare
Kent Andersson / Henrik Anderö (1997)
172Släktforskarnas årsbok 2006
Sveriges Släktforskarförbund
173Spelet om en stad och bilderna från förr
Eric Sandell / Föreningen Gamla Trelleborg (2005)
174Gamla Trelleborg Årsbok 2006
Föreningen Gamla Trelleborg
175Min släkt : anor från Henning Aaberg-Jörgensen, Danmark
176Släktjakten : reportage och tips om konsten att hitta sina rötter
Roland Classon (2005)
177Släkt och Hävd 2001:1
Genealogiska föreningen
178Släkt och Hävd 2001:2-3
Genealogiska föreningen
179Släkt och Hävd 2001:4
Genealogiska föreningen
180Släkt och Hävd 2002:1
Genealogiska föreningen
181Släkt och Hävd 2002:2
Genealogiska föreningen
182Trelleborg 750 år, Del I och II
Lena & Bo Näslund / Trelleborgs Kommun (2007)
183Den kommunala tekniken i Trelleborg : en verksamhet av människor för människor
Ann-Marie Rosenqvist / Kommunal teknik Trelleborg (1995)
184Gamla Trelleborg Årsbok 2007
Föreningen Gamla Trelleborg
185Register över artiklar under en femtioårsperiod (Årsbok 1957-2007)
Föreningen Gamla Trelleborg (2007)
186Hipp : Cirkusen som blev teater, som blev kyrka, som blev teater
Björn Vinberg / Malmö Musik och Teater AB (1993)
187Svenska äventyr 800 – 1710
Lars Widding, Magnus Gerna & Åke Andersson (1995)
188De va så de va : Vellinge kors och tvärs genom tid och rum
Anders Hansson / Föreningen Vi Vellingebor (2006)
189S:ta Maria Kyrka i Helsingborg : Hällar och hävder
Gustaf Wilhelmsson Widmark (1970)
190Skånsk-svensk ordbok
Åke Ohlmarks (2004)
191Svenska gods och gårdar : Malmöhus län, södra delen
Wald. Von Sydow och Sten Björkman (1944)
192Gångna tiders Trelleborg i våra dagar
Trelleborgs Allehanda (1984)
193Matrikel Svenska Kyrkan 1988
Redaktör: Björn Sandin
194Byahornet 1966:1
Hembygdstidningen för Skåne
195Byahornet 1966:2
Hembygdstidningen för Skåne
196Byahornet 1966:3
Hembygdstidningen för Skåne
197Sveriges befolkning 1970 (CD-skiva)
Sveriges Släktforskarförbund (2002)
198Katekismilängder Ljunits härad (CD-skiva)
199Katekismilängder Skytts härad (CD-skiva)
200Pärm fylld med utklipp, reklam mm. 40-, 50-, 60-talet
211Årsbok 2004
Föreningen Svedala-Barabygden
212Årsbok 2005
Föreningen Svedala-Barabygden
213Årsbok 2006
Föreningen Svedala-Barabygden
214Årsbok 2007
Föreningen Svedala-Barabygden
215Härligast i världen : Årsbok 2007
Oxie härads hembygdsförening
216Böste : till flydda tider återgår
Rune Skarvik (1997)
217Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm
Utgiven av Sten Skansjö och Birgitta Tuvestrand (2007)
218Handelshuset Kock i Trelleborg 1825-1950
Utarbetad av Harald Lindahl (1950)
219Gamla Trelleborg Årsbok 2008
Föreningen Gamla Trelleborg
220Roskildefreden 350 år från danskt till svenskt kyrkoliv
Stig Alenäs (2008)
221Lojaliteten, prostarna, språket : studier i den kyrkliga "försvenskningen" i Lunds stifts under 1600-talet
Stig Alenäs (2003)
222Släktforskarnas Årsbok 2008
Svenska Släktforskarförbundet
223Vallby : en gammal by på Söderslätt
Nils Brönmark (2001)
224Från tid till annan : Årsbok 2008
Oxie härads hembygdsförening
225Klockaren N Otto Lindberg
Gertrud Lindberg (2007)
226Från kust till backland : en bok om Trelleborg och Söderslätt
Bernt Fribing (2001)
227Sydkusten i ord och bild
Bernt Fribing (2008)
228Svensk bebyggelse Malmöhus län
Hellberg, Fossenius, Alexandersson & Lindström (1946)
229Afrikafararna : om svenskar som utvandrade till Sydafrika
Christer Blomstrand (2008)
230Gamla Trelleborg Årsbok 2009
Föreningen Gamla Trelleborg
231Stenkakor och fästmansgåvor : Årsbok 2009
Oxie härads hembygdsförenings
232Släktforskarnas Årsbok 2009
Sveriges Släktforskarförbund
233Kungsleden Trelleborg-Sassnitz 100 år : bilder och berättelser under 100 år
Red. Eric Sandell / Föreningen Gamla Trelleborg (2009)
234Gamla Trelleborg Årsbok 2010
Föreningen Gamla Trelleborg
235Den gamla dansbanan
Nils Brönmark (2006)
236Släktforskarnas Årsbok 2010
Sveriges Släktforskarförbund
237Gamla Trelleborg Årsbok 2011
Föreningen Gamla Trelleborg
238Släktforskarnas Årsbok 2011
Sveriges Släktforskarförbund
239Sturup : från skånsk jordbruksbygd till internationell flygplats
Lars-Åke Holst (2010)
240Vismarlöv : byn och människorna : historier, skrönor och livsöden från den skånska landsbygden
Morgan Levin (2011)
241Gamla Trelleborg Årsbok 2012
Föreningen Gamla Trelleborg
242Släktforskarnas Årsbok 2012
Sveriges Släktforskarförbund
243I hjärtat av Söderslätt : Årsbok 2012
Oxie härads hembygdsförening
244Gamla Trelleborg Årsbok 2013
Föreningen Gamla Trelleborg
245Släktforskarnas Årsbok 2013
Sveriges Släktforskarförbund
246Register över artiklar under en femtioårsperiod (Årsbok 1957-2007)
Föreningen Gamla Trelleborg (2007)
248Gamla Trelleborg Årsbok 2014
Föreningen Gamla Trelleborg
249Släktforskarnas Årsbok 2014
Sveriges Släktforskarförbund
250Gamla Trelleborg Årsbok 2015
Föreningen Gamla Trelleborg
251Släktforskarnas Årsbok 2015
Sveriges Släktforskarförbund
252Släkthistoriskt Forum 1982 - 2007 inklusive Gen. Ungd. tidskr.
1977-81 CD-ROM, Sveriges Släktforskarförbund
253Det Gamla Trelleborg : Årsskrift 1973
Föreningen Gamla Trelleborg
254Det Gamla Trelleborg : Årsskrift 1974
Föreningen Gamla Trelleborg
255Det Gamla Trelleborg : Årsskrift 1976
Föreningen Gamla Trelleborg
256Det Gamla Trelleborg : Årsskrift 1978
Föreningen Gamla Trelleborg
257Det Gamla Trelleborg : Årsskrift 1981-1982
Föreningen Gamla Trelleborg
258Det Gamla Trelleborg : Årsskrift 1984
Föreningen Gamla Trelleborg
259Kalthus - I krigets skugga
Marianne Dahlén (2014)
260Mellan skogen och sundet : Årsbok 2009
Oxie härads hembygdsförening
261Victoria Benedictsson dagböcker 1876-1888
Birgitta Åkesson & Bert Åkesson (2014)
262Det var en gång : (om Vismarlöv)
Morgan Levin (2014)
263Sirenen
Viktoria Benedictsson (2015)
264Skånsk hembygdsförenings årsbok 1983
Skånes hembygdsförbund
265Ögonblicken
Rune Moberg (1978)
266Lunds stifts julbok 1951
267Holger Våghals och riksamiralen : en roman från Österlen och Österjön
Nils E. Månsson (1970)
268Holger Våghals och Hansan : en roman från Österlen och Östersjön
Nils E. Månsson (1972)
269Skånes hembygdsförbunds årsbok 1965
270Skånes hembygdsförbunds årsbok 1959
271Skånes hembygdsförbunds årsbok 1954
272Det gamla Trelleborg : Årsskrift 1977
Föreningen Gamla Trelleborg
273Det hände i Trelleborg 1970
Trelleborgs Allehanda (1971)
274Holger Våghals och kung Hans : en roman från Österlen och Östersjön
Nils E. Månsson (1975)
275Sockeraktiebolaget Cardo 1907–1982
276D:r M. A. Lindblads svampbok
Bearb Lars Romell (1920)
277Korpen kraxar över åsen : en snapphaneroman
Jan Mellhed (1970)
278Minnen från kustland och betland
Gabriel Jönsson (1975)
279Kal - vår påg
Nils E. Månsson
280Christoffer Columbus : var han riktigt klok?
Herman Lindqvist (2003)
281Skördetid
Bertil Svensson (1986)
282Kulturminnen i Skåne : en vägvisare
Länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län (1981)
283Axel von Fersen : kvinnotjusare och herreman
Herman Lindqvist (1991)
284Den skånska profilen
Skånska sparbanksföreningen (1966)
285Skåne
Lasse Holmqvist (1974)
286Från gården på heden
Lennart Kjellgren (1965)
287Lunds stift : en gång kyrkans centrum i Norden
Tord Månsson (1995)
288Lunds stifts julbok 1961
Lunds stifts kyrkliga ungdomsförbund
289Lunds stifts julbok 1966
Lunds stifts kyrkliga ungdomsförbund
290Lunds stifts julbok 1967
Lunds stifts kyrkliga ungdomsförbund
291Lunds stifts julbok 1969
Lunds stifts kyrkliga ungdomsförbund
292Lunds stiftsbok 1987
Lunds stifts kyrkliga ungdomsförbund
293Lunds stiftsbok 1993-1994
Lunds stifts kyrkliga ungdomsförbund
294Vingslag i historien : Årsbok 2015
Oxie härads hembygdsförening
295Det var en gång : (om Vismarlöv)
Morgan Levin (2014)
296Pottemagare kring Söderslätt 1804-1930
Per-Åke Olsson (2015)
297Skånes hembygdsförbunds årsbok 1940
298Skånes hembygdsförbunds årsbok 1941
299Skånes hembygdsförbunds årsbok 1943
300Skånes hembygdsförbunds årsbok 1950
301Skånes hembygdsförbunds årsbok 1951
302Skånes hembygdsförbunds årsbok 1954
303Lunds stifts julbok 1960
304Lunds stifts julbok 1962
305Lunds stifts julbok 1964
306Lunds stifts julbok 1965
307Lunds stifts julbok 1970
308Lunds stifts julbok 1971
309Lunds stifts julbok 1977
310Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1970
Trelleborgs Allehanda (1971)
311Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1971
Trelleborgs Allehanda (1972)
312Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1979
Trelleborgs Allehanda (1980)
313Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1981
Trelleborgs Allehanda (1982)
314Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1982
Trelleborgs Allehanda (1983)
315Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1987
Trelleborgs Allehanda (1988)
316Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1984
Trelleborgs Allehanda (1985)
317Göingar och slättbor : Byahornets årsbok 1983
Nils Jönsson
318De heta åren
Sydkraft / Sven Bergquist (1985)
319Gamla Trelleborg Årsbok 2016
Föreningen Gamla Trelleborg
320Broder Jacob : historisk roman från tiden då Skåne blev svenskt
Tor Flensmarck (1979)
321Skånsk palett
Gustaf-Adolf Nilsson (1942)
322Sverige i färg och bild
Förlaget Allhem (1936)
323Uggletjutet : historisk roman från snapphanefejdens tid
Arthur Onnby (1980)
324Svenska skyttar
Förlaget Svensk Hembygd
325Holger Skräddares
Henrik Wranér (1958)
326Nicolovius och Söderslätt : kring de gamla prästgårdarna i Skåne
Anders Österling (1957)
327Snacked i stuan
Ebba Åkesson (1978)
328Stuesnack och slätteslams
Henrik Wranér (1893)
329En liten gård på slätten
Per Ragnarsson (1995)
330Herre till Trulstorp
Lennart Kjellgren (1970)
331Benedikta : en bygdekrönika från svunna tider i Skåne
Nanna Lundh-Eriksson (1964)
332Huset vid skogen
Alice Hulting (1979)
333Trelleborg som det var – som det är
Trelleborgs Allehanda (1966)
334Gustav Vasa och hans folk
Göte Göransson (1984)
335Ostindiska kompaniet : människorna, äventyret och den ekonomiska drömmen
Tore Frängsmyr (1976)
336Släktforskarnas årsbok 2016
Sveriges Släktforskarförbund
337Söderslätts säregna bronsålderslandskap
Birgitta Åkesson & Claes Lindahl (2016)
338Bygd med rika anor : Årsbok 2016
Oxie härads hembygdsförening
339Klockare, ryttare och rusthållare
Gertrud Lindberg
340Jubileumsårsbok 2017, 1957—2017
Föreningen Gamla Trelleborg
341Föreningen Gamla Trelleborg 1957, Film på CD-skiva
Föreningen Gamla Trelleborg
342Kalthus, ett fiskeläge i Östra Vemmenhögs socken
Marianne Dahlén (2013)
343Släktforskarnas årsbok 2017
Sveriges Släktforskarförbund
344Gamla Trelleborg Årsbok 2018
Föreningen Gamla Trelleborg
345En bronsåldersbygd av riksintresse - Vemmenhögs härad
Birgitta Åkesson & Claes Lindahl (2017)
346Gräv där du står : Årsbok 2017
Oxie härads hembygdsförening
347Släktforskarnas årsbok 2018
Sveriges Släktforskarförbund
348Som ingen vet sin tid här i livet... : Lilla Beddinge socken och dess historia
Marianne Dahlén (2018)
349I hantverkarnas verkstad : Årsbok 2018
Oxie härads hembygdsförening