Styrelse

Verksamhetsåret 2024 består styrelsen för Västerlens Forskarförening i Trelleborg av följande personer:

Ordförande

  • Gun-Marie Dahlström
    E-post:  gunmariedahlstrom@gmail.com

Mötessekreterare

  • Agneta Rydberg

Kassör

  • Kent Holmqvist

Administration & Teknik

  • Björn Möller
    E-post:  bjorn.moller.se@gmail.com

Ledamot

  • Kjell Forsberg

Suppleant

  • Jerry Lindahl