Guide till att använda Zoom

Bild från Zoom (zoom.us)

Zoom är ett videokonferenssystem där man ansluter sig över Internet och där man använder enhetens videokamera och mikrofon för bild och ljud.

Zoom har blivit mycket populärt att använda för digitala möten eller föreläsningar och går att använda på många olika plattformar som dator, mobiltelefon och surfplatta.

Skånes Släktforskarförbund (SkSF) brukar bl a regelbundet hålla digitala föreläsningar över Internet där man använder Zoom.

Post och Telestyrelsen (PTS) har gjort en utmärkt guide som beskriver hur man installerar och använder Zoom. Denna finns på deras webbplats och vi länkar till den här nedan. Guiden innehåller även en YouTube-film med instruktioner.

https://pts.se/sv/digitalhjalpen/guider-for-digitala-tjanster/guide-for-zoom-mote/ »

Lite om mötesetikett när man använder Zoom

Det krävs oftast en annan mötesetikett när man ansluter sig till ett digitalt möte än vid ett vanligt fysiskt möte.

Ett Zoom-möte brukar oftast ledas av en mötesledare, som delar ut ordet efter hand till de olika deltagarna. För att påkalla uppmärksamhet har Zoom en knapp för att ”räcka upp handen”, som då innebär att man begär ordet.

Det hör även till god mötesetikett att man helt stänger av sin mikrofon när man inte pratar. Tänk på att minsta ljud i din omgivning annars kan höras av alla övriga mötesdeltagare.
Det finns knappar i Zoom där man enkelt kan stänga av eller koppla på sin mikrofon.

Allt detta är beskrivet i guiden som vi länkar till ovan.