Medlemstidningen Västerlenskan

Vår medlemstidning Västerlenskan utkommer med 3 till 4 nummer årligen. Tidningen distribueras till våra medlemmar numera enbart som nedladdningsbar PDF-fil.

Bidrag till tidningen, t ex artiklar, foton, antavlor emottages tacksamt.

Bidrag till tidningen samt meddelande om ändrad e-postadress skickas till vår mejladress: styrelsen.vff@gmail.com .