Kontakt & Övrig information

Västerlens Forskarförening i Trelleborg

  
Postadress:Västerlens Forskarförening i Trelleborg
c/o Gun-Marie Dahlström
Nygatan 46
231 43 TRELLEBORG
 
Möteslokal:Kulturbruket
Gråbrödersgatan 12
TRELLEBORG

(Ingång från baksidan.)
Kassör:Kent Holmqvist
Tel 0410-192 34
Säte:Trelleborgs kommun
 
E-post:styrelsen.vff@gmail.com
 
Organisationsnr:802508-0303
 
Plusgiro:136 75 18-6
 

Medlemskap

Årsavgiften i föreningen är 150 Kr / år för privatperson, 250 Kr / år för organisationer.