Föredrag och temadag, hösten 2023

Skånes Släktforskarförbund har presenterat sitt program för hösten 2023.
Det blir tre föredrag via Zoom och ytterligare 4 föredrag som en temadag på Arkivcentum Syd i Lund.

Som medlem i VFF är du dessutom berättigad till rabatt på anmälningsavgiften till föredragen.