Anor i Danmark – problem?

VFF har vid olika tillfällen fått frågor från medlemmar som har kört fast i sökandet av anor i Danmark. Styrelsen har därför tagit upp samarbete med en större, ytterst seriös systerförening i Danmark för ömsesidigt samarbete. Vi hoppas att på detta sätt enkelt kunna ta upp era frågor och slussa dessa vidare till våra danska vänner, för att på så sätt komma vidare.

Vi, föreningarna, har valt denna lösning initialt så får vi se hur omfattande behovet av hjälp, tips och råd är. Den naturliga utvecklingen är att är resp förening utsett mentor/hjälpperson, direktkontakt förmedlas.

Har ni frågor eller synpunkter på detta är ni välkomna att kontakta vår styrelse.