Fortsättning nästa sida

Nr      Titel, Författare/utgivare      

1         Trelleborg, Sture Kristofersson

2         Trelleborgs Arbetarkommun 70 år, Hans Janstad

3         I våra kvarter - Trelleborg på 50-talet, Ingrid Wall

4         Trelleborg 1867 - 1967, utgiven av Trelleborgs stad

5         Trelleborgs Medeltid, Harald Lindal

6         Trelleborgs Stads minnesskrift 1942, Harald Lindal

7         Trelleborgs kyrka Sankt Nicolai, Ernst Frostin

8         Möllorna i Trelleborg och Skytts härad, inventering av Otto Andersson

9         Idrotten i Trelleborg genom tiderna, Anton Årestad

10      Trelleborg som det var - som det är, Trelleborgs Allehanda

11      Trelleborg som det var - som det är ,Trelleborgs Allehanda

12      Det nya Trelleborg, Trelleborgs Allehanda

13      Det nya Trelleborg, Trelleborgs Allehanda

14      Det nya Trelleborg, Trelleborgs Allehanda

15      Det nya Trelleborg, Trelleborgs Allehanda

16      Det hände 1972 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

17      Det hände 1973 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

18      Det hände 1976 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

19      Det hände 1977 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

20      Det hände 1978 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

21      Det hände 1979 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

22      Det hände 1980 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

23      Det hände 1981 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

24      Det hände 1981 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

25      Det hände 1982 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

26      Det hände 1983 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

27      Det hände 1984 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

28      Det hände 1985 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

29      Det hände 1986 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

30      Det hände 1987 i Trelleborg och på Söderslätt, Trelleborgs Allehanda

31      Trelleborg - en bildkavalkad  från stad och bygd, Gamla Trelleborg

32      Gamla Trelleborg Årsbok 1978

33      Gamla Trelleborg Årsbok 1983

34      Gamla Trelleborg Årsbok 1994

35      Gamla Trelleborg Årsbok 1999

36      Från Österbro till Kattebäck

37      Från Österbro till Kattebäck

38      Köpmansgården vid Västerbro

39      Det var en gång - Väster Jär, I. Kindahl

40      Oxie Härad - i helg och vardag

41      Oxie Härad - i helg och vardag

42      Skytts Härad - i helg och vardag

43      Skytts Härad - i helg och vardag

44      Skytts Härad - i helg och vardag

45      Skytts Härad, Nils Henr. Lovén

46      Sagor och sägner i Skytts Härad, Olof Christoffersson

47      Olof Christofferssons Skytts Härad, Ingo Frölich

48      Vemmenhögs Härad - i helg och vardag

49      Vemmenhögs Härad - i helg och vardag

50      Vemmenhögs Härad - i helg och vardag

51      Vemmenhögs härad, Egon Prahl

52      Vemmenhögs härad, Egon Prahl

53      Vemmenhög

54      Möllorna i Vemmenhögs härad genom tiderna, Egon Prahl

55      Våra fyra byar, Bösarps Bygdeförening

56      Gärds Härad Hembygdsförenings årsbok 1935

57      Österlen i mina tankar, CFO

58      Skånes goda sidor, Arbetet

59      Skånsk litteratur för släktforskare, Cronberg, Gottfries, Haskå

60      Sydkraft - samhälle, Oscar Bjurling

61      Nyhamnsverket, Olof G. Hammar

62      40 kraftår - Öresundsverket, Inge Jutemar

63      Skånska Luftvärnsregementet

64      Gård och bygd genom 100 år, Anders Bönner

65      Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1955

66      Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1967

67      Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1972

68      Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1974

69      Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1979

70      Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1982

71      Skåneboken, Hans Janstad

72      Rätt och snett på Söderslätt, Berit och Hans Fridh

73      I den Klåges fotaspår - N.L. Sederholm, Stefan Bartha

74      Strövtåg i kulturbygd, Sydkraft

75      Ett Skåne i förändring, Nils Lewan, Paul Sjögren

76      Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1954

77      Limhamniana 1968, Limhamns Museiförening

78      Lunds Stifts Julbok 1969

79      Dalern. Den otroliga historien om Ålands första mynt

80      Känn ditt land

81      Släktforskning för alla, Börje Furtenbach

82      En resa i bygdeutveckling, Nilla Johansson

83      Svenska Indelningsverket 1, C. Grill

84      Svenska Indelningsverket 2, C. Grill

85      Sveriges Adelskalender 1902, Gabriel Anrep

86      Minnen  från Glemminge, Greta Bager

87      Ur V. Nöbbelövs skolas historia

88      Landskapsbildens förändringar, Anna Kristoffersson

89      Jöns Svenssons anor, utarbetad av Bo Lindkvist

90      Torp och torpare under 200 år i Vittsjö socken, Ernst Paulsson

91      Släktforskarnas årsbok 2001, Sveriges Släktforskarförbund

92      Aktuellt 1989, KGB Förlag AB Malmö

93      Drömmen om Amerika, Nils Brönmark

94      Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat, Viktor Åkerman

95      Ängelholm 2001 en hembygdsbok, Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening

96      Gamla Trelleborg År 2003, Föreningen Gamla Trelleborg

97      Trelleborg i bild då och nu, Föreningen Gamla Trelleborg

98      Min barndoms stad - Minnen och intryck från1870- och 1880-talets Trelleborg,         FR. Carlsson/
I. Kindahl

99      Släktforskarnas årsbok 1998, Sveriges Släktforskarförbund

100    Klörups by i Skytts Härad, Klörups Bygdeförening

101    Naggen. Sveriges olydigaste skämttidning, Erik Lindorm

102    Jakten på min släkt. 20 unga forskare berättar, Sveriges Släktforskarförbund            2002

103    Etikett och god ton., Husmodern 1932

104    En liden bid frå Syngerslett och andra rimmerier, Nils Winqvist (Jins Nelsen)

105    Lojnhistorjer på vers å prosa. Folkmål  från Fågeltofta, Albo Härad, Ola Carlberg

106    Musikanter och Mikaelikniktar Skånska toner och typer, Anders Olsson

107    Rejält å Gammeldas, Olof Rasmusson

108    Sagor och äventyr upptecknade i Skåne, Eva Wigström

109    Röster i Skåne, Daniel Hjort

110    Det går väl på nåt vis, Martina

111    Släktforskarnas årsbok 2002, Sveriges Släktforskarförbund

112    Släktforskarnas årsbok 2003, Sveriges Släktforskarförbund

113    Över Öresund. En handledning för släktforskare, Landsarikvet i Lund

114    99 kyrkor  från Skåne i söder till Lappland i norr, Beatrice och Gösta Glase

115    Trensaflossa och släbosnus. Berättelser från Bunkeflo och livet i Oxie Härad, Oxie Härads hembygdsförening

116    LantAdel. Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut, Peter Ullgren

117    Släktforskarnas årsbok 2004, Sveriges Släktforskarförbund

118    Gamla Trelleborg årsbok 2004, Föreningen Gamla Trelleborg

119    Gunilla Täckare, Elva Olsson - Levin

120    Gunilla Täckare och rättvisan, Elva Olsson - Levin

121    Bröllopsboken, Interpress i Malmö AB

122    Piraten, Anne Horten och Korsakow, Helmer Lång

123    Så var det då., Elsa Nilsson

124    Något om musik och måleri i Vemmenhögsbygden, Elsa Nilsson

125    En stenig vandring i Vemmenhögsbygden, Elsa Nilsson

126    När vi sutto i vår bänk, Elsa Nilsson

127    Nygammalt från Skivarp, V. Nöbbelöv och Solberga med Torsjö, Elsa Nilsson

128    Saga och sanning om Dybeck och Östra Vemmenhög, Elsa Nilsson

129    Programmet för Svaneholmstinget 1939.

130    Gästgivaren i Everlöv, Per Carlenfeldt

131    Gamla Trelleborg årsbok 2005, Föreningen Gamla Trelleborg

132    100 år på Östersjön, Lars-Olof Georgsson

133    Ur Mörrumbygdens förflutna, Axel Ingemansson

134    Boken om Agda, Ingrid Möller

135    Ängelholm. En hembygdsbok 1988, Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening

136    Nordisk Kriminalkrönika 1990    

137    Hur Sverige ordnade folkförsörjningen under andra världskriget. Männen och kvinnorna bakom verket, Arne Björnberg

138    Händelser man minns 1981

139    Händelser man minns 1982

140    Händelser man minns 1983

141    Händelser man minns 1984

142    Händelser man minns 1985

143    Händelser man minns 1986

144    Flygplan 37 Viggen, Sven Stridsberg

145    Livet i Lergökastan, Berättelser av gamla Ängelholmare, Anna Birgitta Rooth

146    Pennorna 1956, Bygdebok

147    I Baltutlämningens skugga, Föreningen Gamla Christianstad 2004

148    Gärds Härads krönika 1954, Gärds Härads Hembygdsförening

149    Gamla Trelleborg årsbok 1997, Föreningen Gamla Trelleborg

150    Gamla Trelleborg årsbok 1998, Föreningen Gamla Trelleborg

151    Böste. Det var en gång, Rune Skarvik

152    Fädernas kyrka i Södra Åby, Stig Sivenius

153    Nicolovius och Söderslätt, Anders Österling

154    Folklivet i Skytts Härad i Skåne vid början av 1800-talet, Nicolovius

155    Kockska Stiftelserna, Sune Wetterlundh

156    Land och Stad, Svenska samhällen och livsformer frånmedeltid till nutid, Mats Hellspong/
Orvar Löfgren

157    Tider och händelser att minnas i Färingtofta socken, Anders Lillienberg

158    Trelleborg, Bilder från Söderslätt, Brechenbauer

159    Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1970, Trelleborgs Allehanda

160    Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1976, Trelleborgs Allehanda

161    Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1980, Trelleborgs Allehanda

162    Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1982, Trelleborgs Allehanda

163    Det hände i Trelleborg och på Söderslätt 1984, Trelleborgs Allehanda

164    Fem karlar och några till, Rolf Strandberg

165    Thords tankar, Landsarkivet i Härnösand

166    Släktforskarnas årsbok 2005, Sveriges Släktforskarförbund

167    Hanna Asmund-släkten, Släkten från Stångby 400 år, Nils Ottosson

168    Björn, född 1884 död 1970, Fred Eriksson

169    Östra Svenstorpsbygden under tre sekler, Krister L:son Lagersvärd

170    Bygdefotografen Martin Svensson i Börringe, Lennart Börnfors

171    Ordbok för släktforskare, Kent Andersson/Henrik Anderö

172    Släktforskarnas årsbok 2006, Sveriges Släktforskarförbund

173    Spelet om en stad och Bilderna från förr, Eric Sandell/Föreningen Gamla Trelleborg

174    Gamla Trelleborg årsbok 2006, Föreningen Gamla Trelleborg

175    Min släkt, Anor från Henning Aaberg-Jörgensen Danmark       

176    Släktjakten, reportage och tips om konsten att hitta sina rötter, Roland Classon

177    Släkt och Hävd 2001:1, Genealogiska föreningen

178    Släkt och Hävd 2001:2-3, Genealogiska föreningen

179    Släkt och Hävd 2001:4, Genealogiska föreningen

180    Släkt och Hävd 2002:1, Genealogiska föreningen

181    Släkt och Hävd 2002:2, Genealogiska föreningen

182    Trelleborg 750 år, Del I och II, Lena & Bo Näslund/Trelleborgs Kommun

183    Den Kommunal tekniken I Trelleborg, Ann-Marie Rosenqvist/KommunalTeknik Trelleborg

184    Gamla Trelleborg Årsbok 2007, Föreningen Gamla Trelleborg

185 Register över artiklar under en femtioårsperiod (Årsbok 1957-2007), Föreningen Gamla Trelleborg

186    Hipp, Cirkusen som blev teater, som blev kyrka, som blev teater, Malmö Musik och Teater AB

187    Svenska Äventyr 800 – 1710, Lars Widding, Magnus Gerna, Åke Andersson

188    De va så de va, Vellinge kors och tvärs genom tid och rum, Föreningen Vi Vellingebor

189    S:ta Maria Kyrka i Helsingborg, Hällar och Hävder, G.W. Widmark

190    Skånsk Svensk Ordbok, Åke Ohlmarks

191    Svenska Gods och Gårdar Malmöhus län Södra Delen, Wald. Von Sydow och Sten Björkman

192    Gångna tiders Trelleborg i våra dagar, Trelleborgs Allehanda

193    Matrikel Svenska Kyrkan 1988, Redaktör: Björn Sandin

194    Byahornet 1966 1, Hembygdstidningen för Skåne

195    Byahornet 1966 2, Hembygdstidningen för Skåne

196    Byahornet 1966 3, Hembygdstidningen för Skåne

197    Sveriges Befolkning 1970 (CD-skiva), Sveriges Släktforskarförbund

198    Katekismilängder Ljunits Härad (CD-skiva)

199    Katekismilängder Skytts Härad (CD-skiva)

200    Pärm fylld med utklipp, reklam mm. 40-, 50-, 60-talet

201

A men, du bara leser, o ente har du sad po kaffe.