~~*~~*~~*~~*~~*~~

2019-01-13

Årsmöte.

Så avklarades årsmötet i god ordning, som vanligt bör kanske nämnas. Efter förhandlingarna serverades en smaklig landgång med lättöl eller vatten samt kaffe.

Till ordförande för 2019 valdes Gun-Marie Dahlström.

Nya ledamöter i styrelsen är Agneta Rydberg och Elisabeth Deber.

Jerry Lindahl är suppleant.

Vidare valdes Sven-Inge Olsson till revisor och Göran Persson till revisorssuppleant.

Valberedningen består framöver av Torsten Ahlander sammankallande samt Ulf Chakell och Claes Lindahl.

Efter mötet avtackades avgående Sonny Spurr, Ann-Christin Lundberg och Ronny Andersson av Gun-Marie Dahlström.