Textruta: Bli medlem
Årsavgifter 
Privatpersoner: 100:-/år, Västerlenskan som pdf-fil via e-post ingår.
Organisationer: 200:-/år
Plusgiro: 136 75 18-6 
Glöm inte att ange ditt namn och din adress på inbetalningsblanketten.
 
Möteslokal: Kulturbruket, Gråbrödersgatan 12, Trelleborg
Ingång från baksidan.

Målning i Västra Vemmerlövs kyrka.

Målningen vill åskådliggöra Marias ord till Jesus:

”Hör på mig, jag är din moder.”

~~*~~*~~*~~*~~*~~