~~*~~*~~*~~*~~*~~

Följande nyutgivna skrifter och böcker finns nu tillgängliga i vårt arkiv:

 

Nya skrifter

Diskulogen december 2018, DIS

Diskutabelt nr 4 2018, DIS Syd

Angripen 2018-4, Malmö Släktforskarförening

Mellanskåningen 2018:2, Mellanskånes Släkt och Hembygdsforskarförening

ÄSF-Nytt hösten 2018, Ängelholms släktforskare

Lundagenealogen 2018-2, Lunds Släktforskarförening

PLF-nytt oktober 2018, Person– och Lokalhistoriskt Forum

Vårprogram 2019, Oxie Härads Hembygdsförening

Släkthistoriskt forum 2018-5, Sveriges släktforskarförbund

C4häradsbladet 2018-2, Kristianstadbygdens SläktforskarFörening

Angeläget 1/2018. Sveriges släktforskarförbund

Hembygdsnytt  2018-2, Skytts Härads Hembygdsförening

Hemmavid. Då och nu 2018, Bösarps Bygdeförening

 

 

Nya böcker

Släktforskarnas Årsbok 2018, Sveriges släktforskarförbund

I hantverkarnas verkstad, Årsbok 2018, Oxie Härads Hembygdsförening